L’associació Acupuntura per al món, ha estat fundada per un grup de professionals de la salut, experts en acupuntura amb una llarga experiència en consulta i en docència. Junts, hem decidit posar el nostre saber a disposició d’altres professionals de la salut interessats en aprendre com tractar amb acupuntura, i que d’una altra manera (per problemes econòmics o socials), mai haurien tingut accés.

Volem compartir la força, la versatilitat, l’obertura mental i la tolerància que la medicina xinesa i l’acupuntura ens ha aportat en quant a una altra manera de comprendre la vida i la salut de l’ésser humà.

Degut a la seva eficàcia davant d’una sèrie de patologies amb escassa resposta al tractament farmacològic, és una excel·lent teràpia per a millorar la qualitat de vida dels pacients que arriben als centres d’atenció primària.

L’acupuntura és una proposta terapèutica sostenible i neta per al medi ambient i per als pacients. I una proposta econòmica ja que disminueix la càrrega farmacològica dels centres de salut.

L’equip d’Acupuntura per al món, té com a objectiu, la formació de professionals de la salut en aquest tema, i inicia un procés emergent i exponencial per tal que aquesta “llavor” creixi als seus països.

Aprofitem per animar els nostres compatriotes a formar part de l’organització, ja sigui en els desplaçaments per a la realització de missions docents, ja sigui amb la seva ajuda econòmica per tal de fer-les possibles.

Membres de la junta

Pep Armengol, Rebeca Cardenas, Anna Dalmau, Carles Prats, Isabel Giralt, Betina Nishisinya, Maite Fuertes, Cristina Domingo y Daniel Mene. Som el grup de metges i metgesses que formem la Junta i que estem implicades en l'atenció als Centres de l'Ajuntament de Barcelona per a les persones en risc d’ exclussió social

Motivacions del membres de la junta

Als països del Tercer Món sovint apareixen problemes que poden ser tractats amb acupuntura utilitzant molta menys farmacologia i obtenint molts bons resultats.

És en aquests països on la despesa sanitària es veu molt controlada per l’impediment d’una economia nacional precària que no pot sostenir-lo.

Formar sanitaris en acupuntura permet abordar, amb èxit, certes patologies sense augmentar la despesa farmacològica i al mateix temps dóna noves perspectives de treball a sanitaris que tenen dificultats per trobar el seu lloc en un sistema sanitari dèbil i sense oportunitats.

El treball dels professors d’Acupuntura per al món, des del seu coneixent i experiència, pot millorar alguns aspectes de la salut de la població i dels professionals sanitaris de països del Tercer Món. A més serà una llavor plantada que més endavant pot créixer sola o amb molt poca ajuda a partir dels sanitaris formats.

Els professors d’Acupuntura per al món desitgem ser un trampolí amb el qual compartir les bases de la medicina xinesa i de l’acupuntura, que per les seves característiques d’eficàcia i de sostenibilitat la converteixen en un recurs econòmic i adequat per a la millora de qualitat de salut de la població allà on es practiqui.

Sentim que, després dels nostres anys d’experiència amb l’acupuntura, és el moment oportú per transmetre tot el coneixement que hem adquirit a grups sanitaris del Tercer Món que no podrien accedir a ell i també, a més, de tractar a persones del primer món en el qual vivim que per la seva situació precària no podrien accedir als seus beneficis.

Entrevistas

Entrevista a Isabel Giralt sobre la nostra feina a l' associació

http://www.acupunturachina.net/

acupuntura-para-el-mundo.htm


Entrevista a "Para todos la 2"

La feina d’Acupuntura per al món
que fa amb el 4t Món de Barcelona
i a l´Índia, comença a tenir
ressonància mediàtica.

Veure entrevista a "Para todos La 2"

Donaciones

La Caixa

ES52 2100 3054 6322 0051 4476

 

8è Concert, maig 2019