Objectius

El nostre principal objectiu és la formació en acupuntura per al tractament del dolor. Per això, a més d'ensenyar les bases teòriques i pràctiques d'aquesta medicina, es mostra el tractament (orientació i principis terapèutics) de les patologies amb bona resposta a l'acupuntura. D'aquesta manera oferim a la població un eficaç recurs terapèutic que complementa i, en moltes ocasions, disminueix la necessitat d'ingesta de fàrmacs.

Així doncs la nostra organització Acupuntura per al món tracta de:

 • Realitzar un acte de solidaritat tot i compartint els coneixements sobre la puntura mèdica.
 • Preservar la cultura i la dignitat de les poblacions que ens reben.
 • Afirmar la nostra voluntat de “no ingerència”.

Projectes docents

Gràcies a l’experiència de les missions ja realitzades per la A.S.F.i, Acupuntura per al món ha fixat un programa de formació adaptadora a la pràctica sanitària de l’entorn on es realitza la missió docent.

Acupuntura per al món, basa la seva acció en el respecte d’aquestes normes, i es fa responsable de transmetre els coneixements teòrics i pràctics que calen per a la comprensió del seu programa.

 • Yin/Yang
 • 5 Elements
 • Jing/Luo
 • Zang/Fu
 • Etiopatogènies. Estudi de les energies perverses
 • 8 Regles diagnòstiques
 • Orientació diagnòstica
 • Tècniques terapèutiques
 • Principis terapèutics
 • Microsistemes terapèutics
 • Tractament de les 20 patologies més comunes a la zona abordables amb l’acupuntura

 

Textos de referència:

Essentials of Chinese Acupuncture. Foreing Languages press, Beijing. (2n Edition 2005).

Fundamentals of Acupuncture et Moxibustion en Chine. Foreing éditions langues. Beijing.

Mètode de treball:

 • Cada missió consta de 8 cicles d’una setmana (30-35 hores de classe setmanal) que poden agrupar-se en quatre cicles de dues setmanes.
 • En total 250 hores de docència (150 h teoria i 100 h de pràctica) al llarg d’uns dos anys.
 • Una vegada superades les proves d’aprofitament i confirmada una assistència adequada es lliurarà un certificat del curs al final del cicle d’estudis. La validació local de l’esmentat certificat dependrà del treball de l’organització que rebi l’ajuda amb l’Administració del seu país i de la legislació del mateix al respecte.

En cada expedició “Acupuntura per al món”:

 

 • Desplaça a un o a dos (como a màxim) professors al seu càrrec.
 • Es lliura material docent (apunts) i material de treball (agulles, moxes, estimulador elèctric) per a les aules de treball i els centres de salut escollits per al curs.
 • S’ofereixen classes diàries de docència en acupuntura amb horaris prèviament determinats. Les pràctiques es realitzen a partir de les primeres 60 hores de teòrica.
 • S’elaboren proves d’aptitud per tal de valorar l’aprofitament dels alumnes.
 • S’estudien les patologies de la zona susceptibles de ser tractades amb l’acupuntura i s’ensenyen els tractaments més adequats.
 • Es contracta una assegurança mèdica per a qualsevol problema de salut dels cooperants.

La part receptora de la missió es fa responsable de:

 • Assegurar en el curs entre 15 i 25 alumnes del món sanitari (metges, infermeres, fisioterapeutes, dentistes…) interessats en la formació en acupuntura.
 • Disposar d’un centre escola o centre sanitari per a la realització de la formació teòrica.
 • Contactar amb un hospital o amb un centre de salut per a la realització de les pràctiques.
 • Recerca i coordinació de pacients que vinguin al centre sanitari per tal de ser tractats amb acupuntura durant les sessions de pràctiques.
 • Transportar els professors des de l’aeroport a l’hotel, tant a l’arribada com a la sortida dels cooperants. I des de l’hotel al centre docent, diàriament.
 • Fer-se càrrec de les factures de l’hotel i de les dietes alimentàries dels professors durant el cicle de formació.

Totes aquestes condicions poden ser adaptades segons la situació de cada zona o país que rebi l’ajuda.

Projectes terapèutics

Acupuntura per al món pertany a "Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva”.

Aquest acord és un espai de relació i de compromís promogut des de l’Ajuntament de Barcelona a favor de l’acció conjunta per a la inclusió social a escala local. Aquest acord recull gran varietat d’institucions i d’organitzacions socialment compromeses amb la seva ciutat que treballen en diferents àmbits temàtics.

En aquest entramat l’associació Acupuntura per al món s’ofereix a l’acord per tal de realitzar tractaments d’acupuntura a persones en situació de vulnerabilitat social en coordinació amb una altra associació que es mogui en l’àmbit de les persones amb precarietat econòmica severa.

Fruit de diversos contactes Acupuntura per al món hem iniciat:

 • Un projecte pilot amb l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac de Barcelona dirigit a persones sense sostre que es desplacen al seu centre de dia amb problemes de salut, addiccions, etc. o que es troben en situació de convalescència a causa d’alguna malaltia, cirurgia o accident.
 • Gràcies a aquesta primera experiència, hem contactat a Barcelona amb un altre centre de convalescència anomenat Llar de Pau dedicat especialment a les dones sense recursos, i a Girona amb La Sopa, centre d'acolliment i serveis socials, per a les persones en situacions socials minvades o sense sostre.

Entrevistas

Entrevista a Isabel Giralt sobre la nostra feina a l' associació

http://www.acupunturachina.net/

acupuntura-para-el-mundo.htm


Entrevista a "Para todos la 2"

La feina d’Acupuntura per al món
que fa amb el 4t Món de Barcelona
i a l´Índia, comença a tenir
ressonància mediàtica.

Veure entrevista a "Para todos La 2"

Donaciones

La Caixa

ES52 2100 3054 6322 0051 4476

 

8è Concert, maig 2019